Покривни Конструкции

Изграждане на покриви с метални конструкций и термопанели, както и покриви от дограма с поликарбонатен покрив.